blog.garaż.net

14 października 2007

Poprawa layoutu

Kosmetyka, pełna zgodność z XHTML 1.0 Strict łącznie z negocjowaniem typu mime (wyłączone dopóki, niektóre serwisy nie poprawią skryptów), lekkie oskryptowanie menu -- teraz można chować zbędne elementy menu.

Gdzieniegdzie we wpisach mogły zostać jeszcze jakieś babole niezgodne ze standardem, ale ogólnie wszystko powinno działać dobrze.

Comments !