blog.garaż.net

25 maja 2009

Karta TV + Linux

Konkretny model karty to Medion CTX 918 DVB-T (na układzie Philips SAA7134). Przykładowy wpis, który należy umieścić w /etc/modules.d lub /etc/modprobe.d:

options saa7134 i2c_scan=1 tuner=63 alsa=1

Jeśli karta nie posiada kabla audio, który można przesłać bezpośrednio dźwięk do karty muzycznej można skorzystać z opcji przesyłu cyfrowego po szynie PCI dzięki programowi sox.

Mały skrypt startujący sox i odtwarzacz:

1
2
3
4
#!/bin/sh
sox -c2 -s -r 32000 -t ossdsp -v1 /dev/dsp1 -t alsa -r 32000 default &
tvtime # lub inny program, z którego korzystamy
killall sox

lub jeśli mamy działający moduł …