blog.garaż.net

11 października 2006

Hmmm...

Są takie dni, że absolutnie nie mam żadnych pretensji, a nawet się cieszę, że mój klient IM nie interpretuje wiadomości kodowanych przy użyciu HTML-a nie interpretuje kodu HTML-a wplecionego w treść wiadomości...

Rozmowa z Transort GaduGadu dnia śro 11 paź 2006 11:42:55 CEST:
(10:42:55) Transort GaduGadu: <HTML>
<HEAD>
 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
 <META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">
 <META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
</HEAD>
<BODY
 BOTTOMMARGIN=0
 RIGHTMARGIN=0
 TOPMARGIN=0
 LEFTMARGIN=0
 SCROLL=NO
>
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
 WIDTH=400 HEIGHT=265>
 <PARAM NAME=movie VALUE="http://adserver.gadu-gadu.pl/new/Images/2894?clickTag=http://adserver.gadu-gadu.pl/clicktext.asp?adid=3095;url=">
 <PARAM NAME=quality VALUE=high>
 <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#ffd427 >
</OBJECT>
</BODY>

[IM]: Instant Messenger [HTML-a]: HyperText Markup Language - hipertekstowy język znaczników

Comments !