blog.garaż.net

08 października 2007

Uaktualnienie

Uaktualnione wpisy:
Conky i sensory, Counter Strike i pingwin.

Conky i sensory -- dopisana informacje na temat ostatnich poprawek w jądrze dotyczących zmian w sposobie dostępu do czujników i monitorów sprzętu.

Counter Strike i pingwin -- dopisana informacja o poprawionym wsparciu Alsy przez Wine oraz błędzie Steam.

Comments !